Torres Forestales S.L.

Certificación forestal e Cadea de Custodia

“Os recursos e as terras forestais deberían ser obxecto dunha ordenación sostible a fin de atender ás necesidades sociais, económicas, ecolóxicas, culturais e espirituais das xeracions presentes e futuras”.
“Principios para un consenso mundial respecto da ordenación, a conservanción e o desenvolvemento sostible dos bosques” (Documento aprobado na Conferencia das Nacións Unidas sobre o Medio Ambiente e o Desenvolvemento. Río de Xaneiro, 1992).

En Torres Forestales S.L. existe un compromiso manifesto cunha xestión sostible dos montes que garanta a persistencia no tempo das masas forestais e que permita que estas sigan cumplindo o seu papel fundamental nos distintos ciclos ecolóxicos.

É por isto que en Torres Forestales S.L. concentramos os nosos esforzos na definición e documentación dun Sistema de Xestión de Cadea de Custodia conforme ós requisitos do estándar internacional PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes), o cal implantamos e mantemos dende o ano 2011.

Deste xeito, garantimos a trazabilidade da madeira e outros productos certificados dende a súa extracción en monte ata a fábrica de destino.

Torres Forestales S.L.